Általános szerződési feltételek

Mi is ez a Szent Márton kártya?

Ez egy „okoskártya”, amellyel Szombathely városa a polgárait és az itt tanuló diákokat, a szombathelyi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat szeretné támogatni. A kedvezmények jellemző területei: az önkormányzat intézményein keresztül: sport, strand, múzeum, könyvtár, mozi, színház, kulturális rendezvények. Az elfogadóhelyek körét a kereskedők, üzletek sokasága teszi teljessé (lásd: Elfogadóhelyek menüpont alatt)

Ki jogosult Szent Márton kártyára?

 • a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti szombathelyi lakóhellyel rendelkezők, illetve
 • szombathelyi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók;
 • a szombathelyi székhellyel vagy telephellyel, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál tagsággal rendelkező egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok, amelyben vállalják a bruttó 2.000,- Ft/plasztikkártya ellenértékének megfelelő összeg megfizetését.

Hogy juthatunk Szent Márton kártyához?

 • természetes személy papír alapon (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Tourinform Iroda) vagy a szentmartonkartya.hu weboldalon keresztül elektronikus úton
 • egyéni vállalkozás, gazdasági társaság a szentmartonkartya.hu weboldalon keresztül elektronikus úton igényelheti.

Mit kell csatolni a regisztrációhoz?

 • szombathelyi lakóhellyel rendelkező esetében lakcímkártya másolat,
 • szombathelyi felsősoktatási intézményben nappali tagozatos hallgató esetében hallgató jogviszony igazolás szükséges.

Meddig érvényes a Szent Márton kártya?

 • szombathelyi lakóhellyel rendelkező esetében a kártya érvényessége: határozatlan idejű, de legfeljebb a jogosultsági feltételek fennállása idejére,
 • szombathelyi felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgató esetében: a hallgatói jogviszony igazolásban megjelölt tanulmányai várható befejezéséig,
 • egyéni vállalkozás, gazdasági társaság esetében: egy év, amely a következő évi támogatás megfizetése ellenében további egy évvel hosszabbítható, A vállalkozások a megállapodás időtartama alatt további kártyát is igényelhetnek a megfelelő ellenérték megfizetése esetén. A kártya biztosításának feltételeit a vállalkozás saját maga szabályozza.

Melyek a Szent Márton kártya használatának feltételei?

 • szombathelyi lakóhellyel rendelkező esetében az elfogadóhelyeken személyi igazolvány, útlevél, érvényes diákigazolvány vagy vezetői engedély felmutatása,
 • szombathelyi felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgató esetében az elfogadóhelyeken érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges,
 • ugyanazon elfogadóhelynél a Szent Márton kártya 24 órán belül egyszer használható fel.